De inhoud is geladen.

Home

Laatste nieuws

  • Extra toelichting Huisvestingsverordening

    Op dinsdagavond 9 juli heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwe Huisvestingsverordening. In de verordening zijn regels opgenomen over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.

  • Gebiedsinvestering in leefbaarheid Noord-Nederland vanwege energietransitie

    Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De opgewekte elektriciteit van deze windparken wordt aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Een van de regio's waar energie van windparken op zee aanlandt, is Noord-Nederland/Eemshaven. Vanuit het Rijk ontvangt de regio een gebiedsinvestering van 50 miljoen euro voor projecten met een positieve invloed op de leefbaarheid.

  • Presentatie voorkeursalternatief dijk- en duinversterking (vooraankondiging)

    In 2027 worden de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog versterkt. Het waterschap heeft samen met overheden, (eilander-)organisaties en bewoners de eerder gepresenteerde alternatieven voor het versterken van de dijk en delen van de duinen verder uitgewerkt.

Projecten