De hele gemeente Schiermonnikoog (inclusief Nationaal Park) is vuurwerkvrij met uitzondering van de vuurwerkzone.

In de vuurwerkzone mag u consumentenvuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Buiten de zone is vuurwerk niet toegestaan, dus ook niet in de natuur of bij de kampeerboerderijen.

Dit is in goed overleg met de inwoners besloten. Dit compromis is bereikt, zodat zowel de natuur als de tradities worden gerespecteerd. Ook is afgesproken dat het afsteken van vuurwerk beperkt blijft tot Oudejaarsdag en Nieuwjaarsochtend tussen 18.00 en 02.00 uur, conform de landelijke regels. 

Inwoners van Schiermonnikoog die in de vuurwerkzone wonen, kunnen een vuurwerkvrije straat aanvragen. Daarbij geldt dat een straat vuurwerkvrij wordt als de meerderheid van de adressen in die straat dat wil. Alleen permanent bewoonde woningen tellen hierin mee.

Oud en Nieuw op Schiermonnikoog: Laten we het voor iedereen gezellig houden!