Vanaf 1 mei 2022 moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. De wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden.