Oude centrale

Aan de Torenstreek in Schiermonnikoog bevindt zich de oude energiecentrale van Schiermonnikoog. De gemeente is op zoek naar een passende herbestemming van dit pand. De gemeente wil woningen (appartementen) laten bouwen op deze locatie.

Actueel

Op 13 juni 2023 presenteerde het college van B&W de eerste schetsen aan de gemeenteraad. Er is gekeken naar de huidige staat van het gebouw, duurzaamheid en de omgeving. Er zijn twee opties uitgewerkt:

 • Herbestemming van het huidige pand, met isolatie via binnen- of buitenkant
 • Nieuwbouw

Om op niveau te komen van huidige duurzaamheidseisen zal het gebouw flink geïsoleerd moeten worden. Bij zowel isolatie vanuit de binnenkant als de buitenkant lijken verschillende problemen te kunnen ontstaan als gevolg van vochtvorming. Daarom is ook gekeken naar de mogelijkheden voor nieuwbouw.

De komende tijd werken we toe naar een definitief ontwerp. Hier zal gemeenteraad een besluit over nemen. Ook komt er ruimte voor inbreng van inwoners. De tekeningen die nu zijn gepresenteerd zijn schetsen voor een eerste verkenning. 

Bekijk het schetsboek bij de vergaderstukken van de gemeenteraad van 13 juni 2023.

houtisolatie met wit pand
Isolatie vanaf de binnenkant. Biedt ruimte aan 14 appartementen.
Houtbouw, grote ramen en balkons
Isolatie vanaf de buitenkant. Biedt ruimte aan 14 appartementen.
Appartementen in twee rijen
Nieuwbouw. Biedt ruimte aan 18 appartementen.
Drie rijen woningen in een U-vorm
Nieuwbouw. Ruimte voor 21 appartementen.

Waarom gaat de Oude Centrale veranderen?

Tot 2021 was de Oude Centrale als bezoekerscentrum in gebruik door Nationaal Park Schiermonnikoog. Met de nieuwbouw van het nieuwe informatiecentrum Het Baken is het pand leeg komen te staan.

Nieuwe bestemming wordt woningbouw

Op Schiermonnikoog is behoefte aan kleine appartementen voor eenpersoonshuishoudens voor mensen die hier hun werk hebben. De ontwerpers kregen als opdracht mee om te kijken hoeveel woonappartementen gebouwd kunnen worden op deze locatie.

Vragen / contact

Heeft u vragen over het de herbestemming Oude Centrale? Neem dan contact op met mevrouw Laninga, via telefoonnummer 0519-535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl

Voortgang

De tijdlijn hieronder geeft een inschatting van de voortgang van dit project.

 1. Afgerond: Besluit tot herontwikkeling -

  Collegebesluit 16 maart 2021.

 2. Afgerond: Programma van eisen -

  Collegebesluit 1 februari 2022 (kijk bij agendapunt 3) 

 3. Afgerond: Raad stelt geld beschikbaar -

 4. Afgerond: Besluit tot architect -

  Collegebesluit 27 september 2022 (kijk bij agendapunt 4)

 5. Afgerond: Presentatie planontwerp -

 6. Nog te doen: Heroriëntatie invulling Oude Centrale

  Inschatting najaar 2024

 7. Nog te doen: Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp en participatie

  Inschatting medio 2025

 8. Nog te doen: Definitief ontwerp en planologische procedure

  Inschatting voorjaar 2026

 9. Nog te doen: Bestek-aanbesteding-gunning

  Inschatting medio 2026

 10. Nog te doen: Start bouw

  Inschatting najaar 2026