De afgelopen weken zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de start van de bouw van het nieuwe Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC). De medewerkers van de buitendienst hebben enkele bomen gekapt om zo voldoende ruimte te maken voor het nieuwe gebouw en de inrichting van de bouwplaats. Ook zijn de eerste rijplaten aangebracht. De aannemer gaat de komende week bouwhekken plaatsen en het klaslokaal van groep 1/2 slopen. Deze week zijn juf Eef en de kleuters verhuisd naar het kleine gymlokaal.

In de weken na Pasen zal de aannemer starten met de grondwerkzaamheden en zullen de gaten voor de funderingspalen worden geboord. In onze nieuwsbrief en op de website houden wij u op de hoogte van de voortgang van de bouw.