De afgelopen periode heeft voor het nieuwe Leer- en ontwikkelcentrum (LOC) in het teken gestaan van een aanbesteding voor het uitvoerende werk. Dinsdag 19 december is de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat de voorlopige gunning is toegekend aan bouwbedrijf Friso en installatiebedrijf Damstra.

Naar verwachting wordt vlak na de kerstvakantie de bouwvergunning verstrekt, waarmee de bouw formeel kan starten. De eerste maanden staan in het teken van de bouwvoorbereiding. De fysieke bouw start aan het einde van het eerste kwartaal 2024.

Bewonersbijeenkomst

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over het project en over de betreffende werkzaamheden die de aannemers gaan uitvoeren. In week 6 van het nieuwe jaar organiseren wij een bewonersbijeenkomst. U bent dan in de gelegenheid om kennis te maken met de aannemers en om vragen te stellen. Hierover zullen wij u nader informeren.

Onderdeel Regio Deal De Waddeneilanden

Onder de noemer ‘het nieuwe leren’ werken de eilanden via Regio Deal De Waddeneilanden samen aan goed en passend onderwijs van 0 – 16 jaar. Om alle onderwijsvoorzieningen in de toekomst op de eilanden in stand te houden liggen er kansen in samenwerking en integratie van kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool, voortgezet onderwijs. Ook wel leer- en ontwikkelcentra (LOC) genoemd. De ervaringen die op Schiermonnikoog worden opgedaan, helpen de andere eilanden verder om tot passend, toekomstgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijs te komen.