Alle eigenaars-bewoners van woningen kunnen onder het project Aardgasvrij Eiland een energieadvies krijgen, wij noemen dit het wat-is-wijs-advies.

Vooruitlopend op de uitrol over de rest van het eiland is er nu al de mogelijkheid voor een deel van de eigenaren in Nieuw-Dokkum om een advies te krijgen. Bij een wat-is-wijs advies wordt vanuit uw persoonlijke situatie met de energieadviseur gekeken welke stappen u kunt en wilt zetten om te verduurzamen. Samen met de adviseur kijkt u naar uw huishouding, uw woonwensen en uw mogelijkheden om uw woning te verbeteren. Daarnaast maakt de adviseur samen met u een technische ronde door en om de woning.

De energieadviseur levert een praktisch en concreet advies dat u helpt om slimme stappen te zetten naar een goede en comfortabele woning. Geef u op voor een energieadvies via duurzaam@schiermonnikoog.nl.