Inspiratiegids Overtuinen

Dit voorjaar heeft u waarschijnlijk het bericht voor de informatiebijeenkomst Inspiratiegids Overtuinen langs zien komen. Deze gids wordt opgesteld door een werkgroep van eilanders onder leiding van Tim Willems-Kruize van TWK Stedenbouw en Sandra Grabs architectuur in opdracht van de gemeente Schiermonnikoog. 

In de Inspiratiegids staan tips voor initiatieven op het vlak van bouwen, verharding, groen & biodiversiteit en duurzaamheid. Voor deze initiatieven zijn op basis van het bestemmingsplan Schiermonnikoog-Dorp omgevingsvergunningen nodig. Het bestemmingsplan, maar ook de welstandsnota worden samen met de Inspiratiegids gebruikt bij het beoordelen van initiatieven. Daarom zal de inspiratiegids ook worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

Het doel van de Inspiratiegids is het mooi en leefbaar houden van de Overtuinen. De inspirerende tips maken de regels en criteria uit het bestemmingsplan en de welstandsnota beter te begrijpen en tonen initiatiefnemers wat er allemaal mogelijk is. Een ander doel van het project is een soepel vergunningentraject. 

Hoe ver is de gids nu?  

We zijn ongeveer halverwege en hebben drie werksessies gehad. In de eerste werksessie op 24 mei 2023 (met excursie onder leiding van ‘t Heer en Feer) stonden de kernkwaliteiten en waarden centraal. De Overtuinen zijn uniek en kernkwaliteiten en waarden die we hebben gezien zijn bijvoorbeeld de grote verscheidenheid in de uitstraling van de verschillende tuinen, het vele groen (geen auto’s), beperkte verharding en dat de geschiedenis van het dorp hier nog afleesbaar is. Verder is er veel variatie in de bebouwing en zijn er veel doorzichten naar de dijk of duinen en spannende doorkijkjes. In de tweede werksessie zijn, rekening houdend met de kernkwaliteiten en waarden door de eilanders in teams gemaakte tips en aanbevelingen voor bebouwing en verharding besproken en aangescherpt. In de derde sessie hebben we verder gesproken over biodiversiteit en duurzaamheid (duurzame opwek) in de overtuinen. Er is al veel werk verzet! 

Hoe ziet het vervolg eruit? 

Naar verwachting is de gids begin komend jaar in concept gereed. De concept inspiratiegids zal dan ook met de omgeving worden besproken. Op basis hiervan wordt de Inspiratiegids afgerond.

Heeft u nog tips of opmerkingen die relevant zijn voor het opstellen van de Inspiratiegids Overtuinen? Mail dan aan: tim@twkstedenbouw.nl