Ontwerpbestemmingsplan Busremise ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schiermonnikoog – Busremise’ en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en kappen ligt met ingang van 22 december 2023 gedurende een periode van zes weken ter inzage.

Digitaal kunt u de plannen vinden via het Omgevingsloket: Schiermonnikoog - Busremise - Regels op de kaart - Omgevingswet - Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)

Op die website vindt u een kaart van het plangebied en aan de rechterkant van de pagina de regels en toelichting.  Wilt u meer weten over de plannen, dan is het met name handig om de toelichting te lezen. Hierin vindt u ook impressies van de busremise. 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan tijdens openingstijden contact op met onze beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling Harm de Muinck via 0519-535050 of postbus20@schiermonnikoog.nl. De heer De Muinck is op donderdag en vrijdag aanwezig op het gemeentehuis.