Op dinsdag 7 november komt GGD Fryslan naar Schiermonnikoog voor de corona najaarsronde. Iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus kan op afspraak een coronaprik krijgen.

Wie kunnen een coronaprik halen?

Inwoners van Schiermonnikoog die:

  • Ouder zijn dan 60 jaar;
  • Een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus;
  • Zwanger zijn;
  • Zorgmedewerker zijn met direct cliëntcontact
Afspraak inplannen

Van 10 oktober tot 1 november 2023 maakt u via www.planjeprik.nl een afspraak. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u vanaf 10 oktober tot 1 november bellen met de GGD via 0800-7070. Heeft u een partner die ook in aanmerking komt voor de coronaprik? Dan kunt u voor beiden een afspraak maken. De priklocatie is De Stag, Langestreek 23. 

De coronaprik is gratis en alleen op afspraak verkrijgbaar. U bepaalt zelf of u de prik wilt.

Al een afspraak gemaakt aan de wal

Heeft u al een afspraak gemaakt aan de wal? Dan kunt u die afspraak omzetten naar dinsdag 7 november op Schiermonnikoog. Dit kan via www.planjeprik.nl of via 0800-7070.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het vaccineren op ons eiland? Of heeft u vervoer nodig naar de Stag? Neem dan contact op met Lineke Nienhuis via 06-11617657.