De raadsleden Annet van der Meulen en Harry AB zijn dit jaar 25 jaar raadslid van de gemeente Schiermonnikoog.

In de raadsvergadering van 18 april werden zij in het zonnetje gezet door burgemeester Ineke van Gent. De burgemeester blikte terug op de afgelopen 25 jaar en bedankte de beide raadsleden voor hun inzet.