De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft op dinsdag 11 april 2023 besloten
mevrouw Ineke van Gent aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester
van Schiermonnikoog.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies daarover van de commissaris van de Koning, doet de minister een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot herbenoeming wordt besloten.