Wat is het?

Studenten met een OV-chipkaart voor studenten hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt, komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding voor bootkosten van max. € 70,40.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft recht op een studentenreisproduct via DUO;
  • U volgt geen onderwijs op het eiland;
  • In elk geval één ouder van u staat ingeschreven op het eiland;
  • U kunt niet gratis gebruik maken van de veerboot.

Via DUO checken wij of u gedeeltelijk of het hele kalenderjaar een studentenreisvoorziening heeft. Het opsturen van een bijlage waaruit dit blijkt, is daarom niet nodig.

Direct regelen

  • Aanvraag voor 2023 is niet meer mogelijk.
  • Aanvraag voor 2024 is mogelijk vanaf 1 september 2024.

Meer informatie

De gemeente Ameland voert deze regeling uit voor alle Friese Waddeneilanden. 
Meer informatie:

Verwachte afhandeltijd

  • Eind november

Wagenborg

Staat u ingeschreven op Schiermonnikoog dan kunt u gebruik maken van een Wagenborgpas voor eilanders. Met deze pas krijgt u korting op de overtochten.

Bent u student en vanwege uw studie uitgeschreven van Schiermonnikoog dan kunt u ook in aanmerking komen voor een Wagenborgpas. Hiervoor moet u een recent bewijs van inschrijving van de betreffende school aan de vaste wal inleveren. Elk jaar, vóór januari, moet u een nieuw bewijs van inschrijving van de betreffende school inleveren. Uitwonende scholieren en studenten, die als zodanig bekend zijn bij Wagenborg Passagiersdiensten, ontvangen hiervan aan het einde van het jaar per brief of e-mail bericht.