De adviescommissie bezwaarschriften adviseert over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften, e-mailadres: mboonstra@ameland.nl , telefoonnummer: (0519) 555 555 (gemeente Ameland).