Op het eiland zijn zeven AED's aanwezig. 

Een AED is een draagbaar toestel waarmee je een elektrische schok kan toedienen bij een persoon met een circulatiestilstand met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen. Het toestel begeleidt de hulpverlener door middel van gesproken instructies.

In Nederland is het iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levenbedreigende situatie een AED te gebruiken. Op Schiermonnikoog is bovendien een groot aantal eilanders opgeleid om een AED te bedienen.

De AED’s hangen bij de Spar, VV De Monnik, Restaurant Noderstraun, Strandpaviljoen de Marlijn, Restaurant de Berkenplas, de Jachthaven en het wachtlokaal bij de nieuwe veersteiger.

Ook de ambulance en de politieauto zijn voorzien van een AED.