Wat is het?

Wanneer u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Als u afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen uw minderjarige kinderen het Nederlanderschap ook. Tenzij uw partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt.

Hoe werkt het?

U kunt alleen afstand doen als:

  • u meerderjarig bent
  • u een dubbele nationaliteit heeft

Wat moet ik doen?

Een verklaring van afstand moet u persoonlijk doen. Alleen als u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kunt u iemand machtigen de verklaring namens u te laten afleggen.

  • De gemeente toetst uw afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft.
  • Wanneer uw verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit, dan wordt dit aan de hand van de afgelegde verklaring gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP).

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • alle in uw bezit zijnde reisdocumenten
  • het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit

Extra informatie

U kunt ook op andere manieren uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

  • U heeft vrijwillig een andere nationaliteit gekregen.
  • U heeft fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.