Wat is het?

Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. De gemeente haalt het meeste grofvuil op, behalve bijvoorbeeld bouw- en sloopafval.

Direct regelen

online aanmelden grofvuil(externe link)

Bouw- en sloopafval

  • Afval dat vrijkomt bij bouwkundige werkzaamheden is geen grof huisvuil. U dient dit tegen betaling aan te bieden bij de milieustraat.

Wat moet ik doen?

  • De gemeente bepaalt hoe laat en waar u het grofvuil buiten mag zetten. Zo gaat het grofvuil niet zwerven en veroorzaakt het geen overlast.
  • Scheid het grofvuil en maak er pakketjes van.
  • U kunt uw grofvuil ook afgeven bij het verzamelpunt van de gemeente (afvalinzamelstation of milieustraat).

Bedrijven en grofvuil

Wanneer u een bedrijf hebt en grofvuil wilt laten ophalen, kiest u een erkend bedrijf uit de landelijke VIHB-lijst(externe link) van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval, omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van bedrijven. Door uw bedrijfsafval op te laten halen door een erkend bedrijf uit de landelijke VIHB-lijst, zorgt u ervoor dat u zich houdt aan de milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. Wat deze eisen zijn, hangt af van het soort afval dat u inlevert en de hoeveelheid.

Wat kost het?

  • Het laten ophalen van kleine hoeveelheden grof huisvuil is gratis.
  • Heeft u veel grof huisvuil? Bied dit dan aan in de milieustraat.

Hoe lang duurt het?

Grof huisvuil haalt de gemeente iedere eerste woensdag van de maand op. Valt dit op een feestdag? Houd dan de nieuwsbrief en de website van de gemeente in de gaten voor een alternatieve datum.

Om zwerfvuil en andere overlast te voorkomen, mag u het grofvuil op de afgesproken dag na 06.00 uur aan de straat zetten. De Buitendienst begint om 07.30 uur met het ophalen van het grof vuil.