Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Direct regelen

Nieuwe drank- en horecavergunning

Voor het aanvragen van een nieuwe drank- en horecavergunning dient u onderstaande documenten en ingevulde formulieren aan te leveren.

Documenten die nodig zijn voor de aanvraag:

- Kopie arbeidscontract van elke in loondienst zijnde leidinggevende;

- Kopie diploma sociale hygiëne van elke leidinggevende;

- Plattegrond met vermelding van elke lokaliteit waarvoor de vergunning moet gelden, inclusief terras(sen), schaal 1:100 met duidelijk vermelding van maten.

Voeg bovenstaande toe aan onderstaande ingevulde formulieren en lever deze in bij de gemeente.

Formulieren die nodig zijn voor de aanvraag:

--- voor alle leidinggevendenNieuwe drank- en horecavergunning paracommercie

Onderstaande formulieren zijn bedoeld voor instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan het publiek. Lever onderstaande documenten aan en stuur de ingevulde formulieren mee.

Documenten voor de aanvraag:

- Kopie diploma sociale hygiëne van elke leidinggevende;

- Plattegrond met vermelding van elke lokaliteit waarvoor de vergunning moet gelden, inclusief terras(sen), schaal 1:100 met duidelijk vermelding van maten.

Voeg bovenstaande toe aan onderstaande ingevulde formulieren en lever deze in bij de gemeente.

- Bestuursreglement (gewaarmerkt exemplaar)

Formulieren die nodig zijn voor de aanvraag:

--- (voor alle leidinggevenden)

Wijzigen leidinggevende

Vul onderstaand formulier in als de leidinggevende van een instelling wijzigt. Dit geldt voor zowel commercie als paracommercie. Lever daarnaast deze formulieren aan:

- Kopie arbeidscontract van elke in loondienst zijnde leidinggevende;

- Kopie diploma sociale hygiëne van elke leidinggevende;

- [knop naar formulier Melding wijziging leidinggevende]

Kosten

> Drank- en horecavergunning € 163,20

> Wijzigen leidinggevende € 29,15

Verwachte afhandeltijd

> Drank- en horecavergunning: 8 weken

> Drank- en horecavergunning paracommercie: 6 maanden (incl. inspraakprocedure)

> Wijzigen leidinggevende: maximaal 8 weken. In de tussentijd mogen de leidinggevenden die op de aanvraag staan vermeld al als leidinggevende werken in de horeca-inrichting. Er moet dan wel een kopie van de aanvraag en de ontvangstbevestiging in uw horeca-inrichting aanwezig zijn.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is 1 van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Wat kost het?

 • Drank- en horecavergunning € 183,85 (2023)
 • Wijzigen leidinggevende € 32,75 (2023)

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.