Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Direct regelen

Gebruik onderstaand formulier als u:

 • beperkt (eenmalig tot 35 m² asbesthoudend en/of verdacht materiaal) asbest gaat verwijderen en als u dit zelf, als particulier, gaat doen:

Gebruik onderstaand formulier als u 

 • meer asbest gaat verwijderen of als bedrijf asbest gaat verwijderen:

het Omgevingsloket(externe link)

Asbest verwijderen kan gevaarlijk zijn. Neem bij twijfel contact op met de gemeente.

Verwachte afhandeltijd

Kleine sloopmelding: 5 werkdagen
Grote sloopmelding: 2 tot maximaal 4 weken

Hoe werkt het?

Kleine hoeveelheden asbest mag u zelf (na melding!) verwijderen. Grotere hoeveelheden mag alleen een asbestverwijderingsbedrijf weghalen.

Wat moet ik doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Kleine sloopmelding asbest

Gebruik het formulier ‘kleine sloopmelding asbest’ als u het volgende doet:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.
 • Doe de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.

Maak bij voorkeur gebruik van het formulier . U kunt echter uw kleine sloopmelding ook indienen via het Omgevingsloket(externe link).

(Grote) sloopmelding asbest

Gaat u meer asbest verwijderen, dan moet u een sloopmelding doen via het Omgevingsloket(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen.

Na de sloopmelding (kleine en grote sloopmelding)

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Bij de ontvangstbevestiging ontvangt u de voorwaarden hoe u asbest kunt verwijderen en afvoeren.

Start en einde werkzaamheden melden (kleine en grote sloopmelding)

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met asbest verwijderen.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de 1e werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat heb ik nodig?

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

In deze gevallen stuurt u ook een asbestinventarisatierapport mee:

 • U verwijdert meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal.
 • U verwijdert asbest uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Het rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Wat kost het?

Een melding doen is gratis.

Extra informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link) kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Als u een dak gaat verwijderen waar asbest in zit, kunt u daar mogelijk subsidie(externe link) voor aanvragen.

Informatie over asbest kunt u vinden in onderstaande flyer.

Asbestinformatie nieuwsbrief 2018

Hoe lang duurt het?

De gemeente beoordeelt uw kleine sloopmelding binnen vijf werkdagen.

De gemeente beoordeelt uw grote sloopmelding binnen twee tot vier weken.

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.