Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Na uw toestemming schrijft de gemeente Schiermonnikoog de gemeentelijke belastingen in tien termijnen af van uw bankrekening. 

Regel de automatische incasso liefst zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag. Hoe later u de machtiging automatische incasso indient des te minder termijnen er voor het lopende belastingjaar overblijven. Uitgangspunt is dat de incassotermijnen maximaal kunnen lopen tot één jaar na aanslagdatum. Wanneer er een herinnering voor de aanslag is verzonden, dan gelden er nog vijf maandelijkse termijnen. Wanneer er een aanmaning is verzonden, dan gelden er nog drie maandelijkse termijnen. Wanneer er een dwangbevel is verzonden, dan kunt u voor die aanslag geen automatische incasso meer aanvragen.

Direct regelen

Vul het formulier hieronder in om automatische incasso aan te vragen. 

Hoe werkt het?

  • Er zijn geen extra kosten voor de automatische incasso
  • Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt de verschuldigde bedragen inzake de gemeentelijke belastingen automatisch van uw bankrekening af te schrijven ten gunste van de gemeente
  • De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende negen afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is
  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd
  • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken
  • U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct

Wat moet ik doen?

U vult het formulier hierboven in.

Intrekken

Als u de automatische incasso wilt intrekken, dan vult u de rode kaart in. U krijgt deze kaart bij uw bank.