Sinds 8 januari 2018 is er een kinderopvang en buitenschoolse opvang op het eiland welke is gehuisvest in basisschool Yn de mande.

Momenteel is het wat moeizaam om de personeelsbezetting rond te krijgen op specifieke dagen, maar we werken samen met de aanbieder aan een toekomstbestendige oplossing. Graag willen we daarom na vijf jaar weer inventariseren wat de precieze behoefte van inwoners voor deze voorziening is. Hiervoor hebben we een enquête opgesteld. Deze kunt u hieronder downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kunt u tot 7 april inleveren bij de Publieksbalie.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Ellen Arends via e.arends@schiermonnikoog.nl.