Bestemmingsplan bekijken

Wat is het?

Wilt u weten wat er in het omgevingsplan van een bepaald gebied staat? Dan kunt u dit bekijken in het gemeentehuis of via Zoeken - Regels op de kaart - Omgevingswet (kadaster.nl).

In het omgevingsplan komen de belangrijkste regels voor de fysieke leefomgeving samen. De verschillende onderdelen, zoals bodem, water en lucht, geluid, geur of externe veiligheid kunnen in het omgevingsplan geregeld worden. Maar ook hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen.  
De gemeenteraad bepaalt wat er in een omgevingsplan staat.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke functies en activiteiten zijn toegestaan, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het omgevingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er worden gebouwd of verbouwd?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond worden gebruikt?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Wat moet ik doen?

Bekijk het omgevingsplan via Zoeken - Regels op de kaart - Omgevingswet (kadaster.nl) of op het gemeentehuis.

Extra informatie

Een omgevingsplan bestaat uit:

  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het omgevingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen