Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Het aantal soorten dieren en planten neemt af. Om deze neerwaartse trend te stoppen en mogelijk zelfs om te buigen, bevordert de gemeente Schiermonnikoog aan de slag met biodiversiteit. We zijn bijvoorbeeld gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in ons groenbeheer.

Maaibeheer

De gemeente maait sinds het voorjaar van 2021 sommige plekken in en buiten het dorp minder vaak. Zo krijgen grassen en kruiden de kans om tot bloei te komen. Dit is belangrijk voor insecten, zoals vlinders en bijen. Als de planten zijn uitgebloeid, maaien we alles af, zodat de grond verschraalt en bloemen meer kans krijgen.

Onderaan de pagina kunt u 2 kaarten vinden waarop  u kunt zien welke plekken in het dorp minder vaak worden gemaaid door de gemeente. Dit is niet overal mogelijk, want sommige plaatsen worden gebruikt om te ontspannen, bijvoorbeeld de grasvelden in het dorp langs de Langestreek. Ook blijven sommige bermen kort zodat de weg goed begaanbaar blijft.

Bestrijding exoten

Exoten (planten die van oorsprong niet in Nederland voorkomen) zijn vaak slecht voor de biodiversiteit. Ze kunnen inheemse planten overwoekeren en daarmee de leefomgeving van belangrijke insecten en dieren veranderen. Op Schiermonnikoog gaat dit bijvoorbeeld over de reuzenberenklauw, de Aziatische duizendknoop en de rimpelroos. De gemeente bestrijdt deze exoten en maakt daarmee ruimte voor inheemse planten.

Samenwerkingen

De gemeente is niet de enige organisatie op het eiland die werkt aan biodiversiteit. Natuurmonumenten, Wetterskip en agrariërs zijn allen op hun eigen manier betrokken bij het verbeteren van de biodiversiteit. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld de bloemenpluktuin van Natuurmonumenten, de Tuin naast de Branding, Kwekerij de Wilde Akelei en onlangs heeft een initiatief om fruitbomen te planten een subsidie gekregen vanuit het CO2-compensatiefonds van Wagenborg.