Portefeuille

 • Personeel en organisatie
 • Openbare Orde, veiligheid en rampenbestrijding
 • Juridische Zaken
 • Handhaving
 • Samenwerking de Wadden
 • Werelderfgoed Waddenzee
 • Cultuur
 • Landbouw / ontwikkelingen in de polder
 • Onderwijs, inclusief onderwijsbeleid LOC en kinderopvang
 • Toewijzingscommissie Woningen
 • Kabels,¬†gasboringen en containervervoer Noord- en Waddenzee
 • Landelijke Politieke Contacten