Wat is het?

Eilanders kunnen een bijdrage vragen uit het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) voor projecten en/of evenementen die Schiermonnikoog verduurzamen. Denk hierbij aan energiebesparing, duurzame opwek, biodiversiteit, waterbesparing, afvalvermindering en hergebruik van grondstoffen. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. 

Direct regelen

Voorstellen voor een bijdragen kunnen het hele jaar worden ingediend. 

Hoe werkt het?

Wie kunnen een aanvraag indienen?

 • Kleine particuliere projecten die vanuit één of twee inwoners van Schiermonnikoog komen en kunnen rekenen op draagvlak op het eiland.
 • Verenigingen, stichtingen, coöperaties en natuurlijke personen die op Schiermonnikoog gevestigd zijn. 
 • Natuurlijke personen moeten ingeschreven zijn in het gemeentelijke basisadministratie bij de gemeente Schiermonnikoog.

Proces na aanvraag

 • Binnen één maand na aanvraag ontvangt de aanvrager bericht of de aanvraag is goedgekeurd. 
 • Bij een goedgekeurde aanvraag heeft de aanvrager negen maanden de tijd om aan te tonen dat het project een meerwaarde heeft. Dit wordt gemeten door het bijhouden van het budget dat via de vrijwillige bijdrage van gasten op het betreffende project gestort wordt.
 • Elke drie maanden vindt een update van de ingediende projecten plaats door WPD.
 • Het project blijft na die negen maanden nog maximaal drie maanden staan voor mogelijk extra donaties en kan vervolgens door het fonds aangevuld worden mits het fonds voldoende budget heeft.
 • Elke aanvrager is vrij het door hem/haar ingediende project te promoten zodat er een hogere vrijwillige bijdrage op gestort wordt.
 • Er kunnen maximaal vier projecten gelijktijdig openstaan voor keuze om op te doneren. De datum van indiening van een aanvraag is hierbij bepalend. Als er vier aanvragen lopen en er volgt een vijfde, dan blijft deze vijfde staan totdat één van de vier voorgaande afgerond is (afgewezen of besluit van WPD of dit project aangevuld wordt met extra budget). Dit proces herhaalt zich zolang er meer dan vier projecten ingediend worden.

Hoogte van de subsidie

Passagiers van de veerdiensten naar Schiermonnikoog en Ameland hebben de keuze om een vrijwillige toeslag te betalen en daarmee te helpen de uitstoot van hun overtocht te compenseren. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar.

Wat moet ik doen?

 • U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.
 • Gebruik het aanvraagformulier onder de kop Direct Regelen.

Voorwaarden

 • Een project moet altijd aan CO2 reductie voldoen.
 • Een project moet aan minimaal twee van onderstaande criteria voldoen: draagvlak, samenwerking, zichtbaarheid, innovatie, uniciteit
 • Het project mag niet gericht zijn op winst en moet voldoende financieel gedekt zijn. 
 • Het project mag niet geheel of deels bestaan uit een bestaande periodiek terugkerende activiteit
 • Eigen vrijwilligers- of werkuren vallen niet onder een bijdrage
 • De ontvanger van de bijdrage levert beeld- en/of geluidsmateriaal aan, voorzien van een korte toelichting (maximaal 200 woorden) waaruit blijkt dat de activiteit uitgevoerd is. Dit ten behoeve van door WPD te gebruiken promotiemateriaal.
 • Activiteiten worden binnen twaalf maanden na verstrekking van de bijdrage uitgevoerd.
 • De ontvanger is verplicht bij het verrichten van de activiteiten aan te geven dat het project mede tot stand gekomen is door een financiële bijdrage van het vrijwillige compensatiefonds CO2 vermindering van WPD.

Extra informatie

Reizen gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dat geldt ook voor het reizen met de veerdienst, zolang de schepen nog varen op fossiele brandstof. Om de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren, heeft Wagenborg Passagiersdiensten in 2019 een compensatiefonds in het leven geroepen. Passagiers van de veerdiensten naar Schiermonnikoog en Ameland hebben de keuze om een vrijwillige toeslag te betalen en daarmee te helpen de uitstoot van hun overtocht te compenseren. 

Wagenborg Passagiersdiensten, de gemeente Schiermonnikoog en de gemeente Ameland hebben hun onderlinge afspraken over het compensatiefonds vastgelegd in een overeenkomst. Afgesproken is dat Wagenborg de inning van de toeslagen verzorgt. Eilanders kunnen projecten indienen die voor financiering uit het fonds in aanmerking komen. De gemeenten verzorgen de administratie van de ingediende voorstellen.

De reizigers kiezen

Reizigers kunnen in het bestelproces zelf kunnen kiezen aan welk project ze willen doneren en hoeveel. Op de website www.wpd.nl/co2compensatiefonds(externe link) staat meer informatie over de projecten waaraan gedoneerd kan worden.

Vragen

Heeft u vragen? Lees dan de documenten hieronder of neem contact op via duurzaam@schiermonnikoog.nl