Wagenborg Passagiersdiensten heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om in te stemmen met een structurele wijziging van de dienstregeling tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. Daarnaast verzoekt de reder de minister om de vaargeul van en naar Schiermonnikoog alleen nog enkelvoudig te gebruiken.

Het college is van mening dat dit grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van ons eiland en verzoekt daarom het ministerie om niet in te gaan op het verzoek van de reder. Samen met Wetterskip Fryslân, Vereniging Natuurmonumenten, de voorzitter van Nationaal Park Schiermonnikoog en Provincie Fryslân dringen wij er bij de minister op aan zo snel mogelijk onderzoek te doen naar de bevaarbaarheid van de vaargeul. Uiteraard staat veiligheid bij ons allen voorop.

Brief aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Laatste nieuws van gemeente Schiermonnikoog