Wat is het?

Verwacht u veel geluid te veroorzaken tijdens bijvoorbeeld een bouwactiviteit of een feest? Dan moet u een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit aan. Als u in de openbare ruimte een evenement met geluidsapparatuur organiseert, verloopt de aanvraag voor een geluidsontheffing via een evenementenvergunning.

Geluid bij bouwactiviteiten wordt over het algemeen behandeld bij uw aanvraag Omgevingsvergunning(externe link). Neem bij twijfel contact op met de gemeente.

Direct regelen

U vraagt de ontheffing geluidshinder schriftelijk (per post of per e-mail postbus20@schiermonnikoog.nl) aan. Zet in uw aanvraag de volgende gegevens:

- naam- en adresgegevens

- burgerservicenummer

- omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt

- datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt

- tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt

Kosten

€ 22,00 (2022)

Verwachte afhandeltijd

8 weken

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing.

U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers
  • muziek laten horen op een terras of bij een evenement
  • het gebruik van bouwmachines en/of bouwradio’s

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
  • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Meer informatie

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.