Hûs en hiem heeft een vacature voor een burgerlid van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Hûs en hiem heeft een vacature voor een burgerlid van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Deze commissie brengt advies uit over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid aan de colleges van B&W van 17 Friese gemeenten waaronder Schiermonnikoog.. In de adviescommissie zijn leden uit verschillende (ontwerp)disciplines vertegenwoordigd en hebben tevens burgerleden zitting.

Wat wordt er verwacht van het burgerlid:

  • breed georiënteerd en affiniteit met het werkveld van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap;
  • oplossingsgericht adviseren met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
  • beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
  • onafhankelijk van een gemeentebestuur of een ambtelijk apparaat in Fryslân.

Werktijden en locatie

De adviescommissie komt op donderdagmiddag bijeen, meestal op het kantoor van hûs en hiem in Leeuwarden. Leden worden een maal per maand opgeroepen. De zittingen zijn openbaar. Commissieleden worden voor een periode van drie jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met drie jaar. De tijdbesteding bedraagt één dagdeel per maand (donderdagmiddag). Naast vacatiegeld worden ook de reiskosten vergoed.

Kandidaatstelling
Personen, die zich kandidaat willen stellen als burgerlid van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit worden verzocht zich vóór 31 oktober 2023 via e-mail bij hûs en hiem aan te melden. Gelieve naast de motivatie een curriculum vitae bij te voegen.

Nadere inlichtingen: ir. Marc A. Visser, voorzitter van de adviescommissie (058-2337933).
Reacties graag naar: husenhiem@husenhiem.nl

Zie ook: www.husenhiem.nl

Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van 17 Friese gemeenten.