Honden zijn welkom op Schiermonnikoog. Op het eiland is een aantal routes uitgezet, waaronder het grootste deel van het strand, waar u uw hond onaangelijnd kunt uitlaten. Deze routes zijn met paaltjes aangegeven. Op de rest van het eiland moeten honden wel aan de lijn.

Los, maar onder appèl

Houd uw hond ook op loslooproutes onder appèl. Dit betekent dat de hond goed naar de baas luistert, zoveel mogelijk op het pad blijft en niet zelfstandig rondloopt. Houd er rekening mee dat anderen (waaronder ruiters die de loslooproute kruisen) kunnen schrikken van uw hond of het niet prettig vinden als een hond aan tegen hen opspringt of aan hen snuffelt.  

Ook dieren kunnen schrikken van uw hond. Het opjagen van dieren (bijvoorbeeld ganzen in de winter of weidevogels in het voorjaar en zomer) is niet toegestaan. Houd hier vooral rekening mee tijdens het broedseizoen van 15 april tot 15 juli. 

Opruimplicht

Op Schiermonnikoog geldt een opruimplicht. Dit wil zeggen dat de begeleider van een hond verplicht is de uitwerpselen van het dier op te ruimen. Dit geldt voor de gehele bebouwde kom, kinderspeelplaatsen en de paden en wegen buiten de bebouwde kom. Op diverse plaatsen in het dorp staan Depodogs met gratis opruimzakjes. De gebruikte zakjes gooit u in de afvalbakken die overal in en buiten het dorp staan.