Honden zijn welkom op Schiermonnikoog. Op het eiland zijn een paar plekken waar u uw hond onaangelijnd kunt uitlaten, zoals een groot deel van het strand. Deze plekken zijn met paaltjes aangegeven. Op de rest van het eiland moeten honden wel aan de lijn.

Los, maar onder appèl

Houd uw hond altijd, ook op paden waar deze los mag, onder appèl. Dit betekent dat de hond goed naar de baas luistert, zoveel mogelijk op het pad blijft en niet zelfstandig rondloopt. Houd er rekening mee dat anderen (waaronder ruiters die de loslooppaden kruisen) kunnen schrikken van uw hond of het niet prettig vinden als een hond aan tegen hen opspringt of aan hen snuffelt.

Ook dieren kunnen schrikken van uw hond. Het opjagen van dieren (bijvoorbeeld ganzen in de winter of weidevogels in het voorjaar en zomer) is niet toegestaan. Houd hier vooral rekening mee tijdens het broedseizoen van 15 april tot 15 juli. 

Opruimplicht

Op Schiermonnikoog geldt een opruimplicht. Dit wil zeggen dat de begeleider van een hond verplicht is de uitwerpselen van het dier op te ruimen. Op diverse plaatsen in het dorp staan Depodogs met gratis opruimzakjes. De gebruikte zakjes gooit u in de afvalbakken die overal in en buiten het dorp staan. 

Hondenlosloopgebieden

Op de kaart ziet u blauwe lijnen lopen. Hier mag uw hond los lopen. Uw hond moet wel bij u blijven en mag niet gaan zwerven of andere mensen (wandelaars, fietsers, ruiters) lastig vallen. 

Gelieve in het broedseizoen (15 april - 15 juli) de hond rondom de weilanden en op de Waddendijk aan de lijnen i.v.m. het verstoren van (broed)vogels. 

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Hondenlosloopgebieden

Tekstversie

Hondenlosloopplekken

Locatie

Waar mag uw hond los lopen:

-Strand ten oosten van paal 2.

-Zeedijk (ter hoogte van Waddenhaven tot Veerweg)

-Oostereeweg zuid (niet in de bebouwde kom)

-Reeweg zuid (niet in de bebouwde kom)

-Groene dijk

-Westerburenweg

-Karrepad

-Torenbinnenpad

-Cornelis Visserpad tot kruising Jacobspad

-Jacobspad (vanaf kruising Cornelis Visserpad tot Duinpad)

-Duinpad

-Dúnatterpaid

-Kwekerijpad (verlengde Westerholtlaan) aan de zuidkant van de duinen tot ten zuiden van de Berkenplas

-Hazepad

-Reddingsweg (vanaf kruising Hazepad tot eerste woningen bebouwde kom)