In het oude dorp van Schiermonnikoog staan prachtige, vaak monumentale, typisch eilander huizen. Aan de oostkant van het dorp staan nieuwere huizen. In het oude dorp zijn vooral koopwoningen aanwezig. Aan de oostkant zijn ook sociale huurwoningen.

Kopen van een woning

Als u overweegt een huis te kopen, is het verstandig u goed te laten informeren door de gemeente. Het is belangrijk om na te gaan of u de woning mag gebruiken voor permanente bewoning of dat recreatief gebruik is toegestaan. Welke bestemming een woning heeft staat in het bestemmingsplan(externe link). U kunt dit navragen bij de gemeente.

In de gemeente Schiermonnikoog is een vestigingsregeling van kracht voor koopwoningen tot
€ 450.000. Koopt u een huis onder deze prijs, dan moet u een economische (u werkt bijvoorbeeld op Schiermonnikoog) en/of maatschappelijke (u woont bijvoorbeeld al op het eiland en wilt verhuizen) binding met het eiland hebben. U kunt hierover meer lezen in onze huisvestingsverordening(externe link) of neem contact op met de gemeente. 

Permanent gebruik van uw woning

U woont permanent op Schiermonnikoog als u hier staat ingeschreven, hier een groot deel van het jaar verblijft en hier uw sociale, maatschappelijke en economische netwerk heeft.

Recreatief gebruik van een woning

Verblijft u een groot deel van het jaar niet op Schiermonnikoog, en heeft u elders uw sociale, maatschappelijke en economische netwerk? Dan gebruikt u een woning recreatief. Koop in dat geval een woning met bestemming ‘recreatie’.

Huren van een woning

Woningbouwcorporatie WoonFriesland exploiteert circa 120 huurwoningen op Schiermonnikoog. Deze woningen worden alleen toegewezen aan woningzoekenden met een economische (u werkt bijvoorbeeld op het eiland) en/of maatschappelijke (u woont bijvoorbeeld al op het eiland en wilt verhuizen) binding met de gemeente. U kunt hierover meer lezen in onze huisvestingsverordening(externe link) of vraag het na bij de gemeente. 

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning op Schiermonnikoog, dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij de gemeente. Doe dit alleen als u kunt voldoen aan de vestigingsregeling.

Doorstroomwoning

De gemeente Schiermonnikoog heeft voor een uniek leefbaarheidsexperiment zes ‘doorstroomwoningen’ laten bouwen om zo de demografische balans op het eiland te verbeteren. Dit project is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de provincie Fryslân. Het idee voor de doorstroomwoningen is ontstaan toen bleek dat er wél mensen zijn die naar Schiermonnikoog willen verhuizen, maar niet zomaar een woning willen kopen. Ze hebben bijvoorbeeld nog geen vast contract, ze hebben hun oude woning nog niet verkocht of ze willen kijken of het wonen op een eiland hen eigenlijk wel bevalt. Een aantal van deze mensen zou, vanwege de werktijden, echter wel direct op het eiland moeten wonen (denk bijvoorbeeld aan een politieagent of een chefkok). Voor hen kan de doorstroomwoning uitkomst bieden. Daarnaast kunnen de doorstroomwoningen een oplossing zijn voor van huis uit werkende zelfstandigen die willen kijken of zij hun werk kunnen doen op of vanaf Schiermonnikoog. Zij kunnen eerst maximaal twee jaar ´proefwonen´.

Behoort u tot de doelgroep (werkende, koopkrachtige middenklasse) en overweegt u de stap naar ons prachtige Waddeneiland te maken? Kijk dan hier voor meer informatie.

Recreatiewoning

Wanneer u zich niet permanent op Schiermonnikoog wilt vestigen (en hier dus het grootste deel van het jaar verblijft, waarbij ook enkele maanden in de winter), dan kunt u een recreatiewoning kopen of huren.