In het oude dorp van Schiermonnikoog staan prachtige, vaak monumentale, typisch eilander huizen. Aan de oostkant van het dorp staan nieuwere huizen. In het oude dorp zijn vooral koopwoningen aanwezig. Aan de oostkant zijn ook sociale huurwoningen.

Kopen van een woning

Als u overweegt een huis te kopen, is het verstandig u goed te laten informeren door de gemeente. Het is belangrijk om na te gaan of u de woning mag gebruiken voor permanente bewoning of dat recreatief gebruik is toegestaan. Welke bestemming een woning heeft staat in het bestemmingsplan(externe link). U kunt dit navragen bij de gemeente.

In de gemeente Schiermonnikoog is een vestigingsregeling van kracht voor koopwoningen tot
€ 450.000. Koopt u een huis onder deze prijs, dan moet u een economische (u werkt bijvoorbeeld op Schiermonnikoog) en/of maatschappelijke (u woont bijvoorbeeld al op het eiland en wilt verhuizen) binding met het eiland hebben. U kunt hierover meer lezen in onze huisvestingsverordening(externe link) of neem contact op met de gemeente. 

Permanent gebruik van uw woning

U woont permanent op Schiermonnikoog als u hier staat ingeschreven, hier een groot deel van het jaar verblijft en hier uw sociale, maatschappelijke en economische netwerk heeft.

Recreatief gebruik van een woning

Verblijft u een groot deel van het jaar niet op Schiermonnikoog, en heeft u elders uw sociale, maatschappelijke en economische netwerk? Dan gebruikt u een woning recreatief. Koop in dat geval een woning met bestemming ‘recreatie’.

 

Huren van een woning

Woningbouwcorporatie WoonFriesland exploiteert circa 140 huurwoningen op Schiermonnikoog. Ook de gemeente zelf verhuurt een aantal woningen. Al deze huurwoningen worden alleen toegewezen aan woningzoekenden met een economische (u werkt bijvoorbeeld op het eiland) en/of maatschappelijke (u woont bijvoorbeeld al op het eiland en wilt verhuizen) binding met de gemeente. U kunt hierover meer lezen in onze huisvestingsverordening(externe link) of vraag het na bij de gemeente. 

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning op Schiermonnikoog, dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij de gemeente. Doe dit alleen als u kunt voldoen aan de vestigingsregeling.

Noodhuisvesting

De gemeente heeft aan het Kerkelaantje twee kleine appartementen die voor urgente huisvesting zijn bestemd. Inwoners van Schiermonnikoog kunnen hier onder bepaalde voorwaarden aanspraak op maken wanneer zij zich in een acute persoonlijke noodsituatie bevinden. Er is bijvoorbeeld sprake van een acute noodsituatie bij een calamiteit (zoals brand) of medische urgentie. Relatieproblemen of bijvoorbeeld ruzie met de buren gelden niet als noodsituatie. 

In de tussentijd worden de woningen gebruikt voor overnachtingen voor gemeentepersoneel. Dit maakt het mogelijk om bij acute noodsituaties de appartementen snel vrij te maken.
 

Recreatiewoning huren

Wanneer u zich niet permanent op Schiermonnikoog wilt vestigen (en hier dus het grootste deel van het jaar verblijft, waarbij ook enkele maanden in de winter), dan kunt u een recreatiewoning huren. U kunt hiervoor bijvoorbeeld kijken op een verhuurwebsite.