Actueel

College kijkt vooruit met nieuw Bestemmingsplan Dorp

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een concept Nota van Uitgangspunten ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan Dorp opgesteld. In deze nota zijn per thema uitgangspunten beschreven en stelt het college nieuw beleid voor.

Het college maakt ‘schoon schip’ door bepaalde, bestaande gevallen juridisch goed te regelen en voor andere situaties een nieuwe  beleidslijn te volgen. Met dit beleid gaat het college aan de slag om het dorp leefbaar te houden. Tegelijkertijd behoudt het college het beschermd dorpsgezicht dat toeristen zo waarderen.

Hieronder kunt u de nota inzien.

Conceptnota van Uitgangspunten

Schematische samenvatting Nota van Uitgangspunten

Bewonersbijeenkomst Bestemmingsplan Dorp

Op 24 april 2019 waren er twee bewonersbijeenkomsten waar de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Dorp werd gepresenteerd.

Reageren op concept Nota van Uitgangspunten voor nieuw bestemmingsplan dorp

Indien u wilt reageren op de concept Nota van Uitgangspunten, kunt u uw reactie schriftelijk indienen tot uiterlijk 24 mei 2019.

Uw reactie kunt u sturen naar:

Postadres:  College van burgemeester en wethouders, Postbus 20, 9166 ZP  Schiermonnikoog

E-mailadres:   postbus20@schiermonnikoog.nl

Besluitvorming gemeenteraad

Volgens de planning wordt de Concept Nota van Uitgangspunten geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad 18 juni 2019, waarna de vaststelling van de Nota door de gemeenteraad  kan plaatsvinden in de vergadering van 2 juli 2019.

Informatie

Voor vragen en eventuele opmerkingen kunt u contact opnemen met Anton Baarda, tel. (0519) 535050 of per e-mail a.baarda@schiermonnikoog.nl