Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de Waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende vier jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Stembureau

Het stembureau is gevestigd in het gemeentehuis, Nieuwestreek 5, 9166 LX Schiermonnikoog.

Het stembureau is open van 7.30 tot 21.00 uur.

Wat heeft u nodig om te gaan stemmen

• Uw stempas en een geldig identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U ontvangt uw stempas uiterlijk 8 november thuis.