Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de Waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende vier jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Stembureau

Het stembureau is gevestigd in het gmeentehuis, Nieuwestreek 5, 9166 LX Schiermonnikoog.

U mag voor de provinciale statenverkiezing stemmen als u

• Nederlander bent
• 18 jaar of ouder bent
• Op 30 januari 2023 in de provincie Fryslân woont
• Niet bent uitgesloten van het kiesrecht


U mag voor de waterschapsverkiezing stemmen als u

• Nederlander, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige
verblijfsvergunning bent
• 18 jaar of ouder bent
• Op 30 januari 2023 in het waterschap Wetterskip Fryslân woont
• Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Wat heeft u nodig om te gaan stemmen

• Uw stempas(sen). Afhankelijk van uw nationaliteit kan het
zijn, dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de
waterschapsverkiezing. U mag dan alleen voor deze verkiezing
stemmen. Als u voor beide verkiezingen mag stemmen,
heeft u twee stempassen ontvangen en mag u voor beide
verkiezingen stemmen.
• Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is deze langer
verlopen, dan kunt u niet stemmen. U bent verplicht het
identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd

U kunt tot uiterlijk 10 maart 2023 schriftelijk en tot 14 maart 2023
tot 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen bij de afdeling
verkiezingen. De oude stempas is niet meer geldig.

U kunt zelf niet stemmen

U vraagt een andere kiezer voor u te stemmen door een volmacht
af te geven. Dit kan op twee manieren:
1. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening
en geeft deze aan de andere kiezer samen met een kopie
van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde
gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal
twee volmachten aannemen;
2. U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de
gemeente Schiermonnikoog woont, maar wel een stempas
heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap.
U moet hiervoor een formulier invullen, dat u kunt aanvragen
bij de afdeling verkiezingen of downloaden via de website
van de gemeente. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk
vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen.
De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft
geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.


U wilt stemmen in een andere gemeente

Dan heeft u een kiezerspas nodig, waarvoor u een formulier
moet invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij de gemeente of
downloaden via de website van de gemeente. U kunt tot uiterlijk
vrijdag 10 maart 2023 schriftelijk en tot 14 maart 2023 tot 12.00 uur
een kiezerspas aanvragen bij de afdeling verkiezingen.
Bij de aanvraag stuurt u uw stempas mee en ontvangt u daarna
een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in
elk stemlokaal binnen de provincie Fryslân en/of het waterschap
Wetterskip Fryslân.