Het klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Het weer wordt meer en meer onvoorspelbaar. Het aantal hevige regenbuien, extremere temperaturen en periodes van aanhoudende droogte nemen steeds meer toe. Extreme regenbuien kunnen leiden tot ondergelopen straten en wateroverlast in huizen. Samen met onze inwoners willen we Schiermonnikoog voorbereiden op klimaatverandering.

Friese Klimaatatlas

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Op Schiermonnikoog lijken we hoog en droog te zitten. Om inzicht te krijgen wat ons te wachten staat bij voortschrijdende klimaatverandering heeft provincie Friesland een Klimaatatlas gemaakt. Op www.frieseklimaatatlas.nl(externe link) kunt u verschillende klimaateffecten bekijken, zoals hitte stress of water op straat.

Afkoppelen regenwater

Het watersysteem op het eiland is nog onvoldoende ingericht op deze heftige regenbuien. Wel zijn we bezig om dit te verbeteren. Zo koppelen we bij weg- en rioolwerkzaamheden het hemelwater af van het riool. Dit water wordt dan via een aparte rioolleiding afgevoerd naar sloten e.d.  Het gevolg is minder belasting van het riool en daardoor minder wateroverlast op straat. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en gaat het regenwater niet nodeloos naar de rioolwaterzuivering.

Door het loskoppelen van uw regenpijp van het riool kunt u (schoon) regenwater zelf opvangen in een regenton. Zo creëert u in eigen tuin wateropslag. Dit bespaart kostbaar drinkwater omdat planten en dieren kunnen drinken van gezond en gratis hemelwater. De gemeente heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van regentonnen en compostvaten. U kunt ook uw regenpijp afkoppelen en het water in de bodem terug laten lopen. Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van het gebouw wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen.

Vergroening

Met minder tegels en meer groen in de tuin kan het regenwater veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor meer koelte tijdens warme dagen en voor een leefomgeving voor vlinders, bijen en vogels. Zo kunt u ook de biodiversiteit in uw tuin verhogen.