Lening voor levensloopbestendige maatregelen

Wat is het?

Wilt u uw woning verbeteren of het aanzicht van uw woning verbeteren, zodat u langer thuis kunt blijven wonen? Hiervoor kunt u de Stimuleringslening of de Verzilverlening aanvragen. Tegen een voordelige rente kunt u bijvoorbeeld een traplift laten installeren.

Hoe werkt het? 

Voor deze lening gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar-bewoner.
 • U gebruikt de lening voor bestaande woningen in de gemeente Schiermonnikoog. 
 • De lening bedraagt maximaal 50.000,- euro.
 • U gebruikt de lening voor aanpassingen aan woningen die voldoen aan de betreffende basiseisen in het Handboek woonkeur, Bestaande woningen, certificaat C ‘rollatorgeschikt’ en die voldoen aan de WMO-toets voor de indeling, maatvoering en Wmo-beleid.
 • De volledige voorwaarden voor de stimuleringslening vindt u op de website van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Kies daar voor 'Schiermonnikoog' en dan 'langer thuiswonen'. 
 • Bent u 57 jaar of ouder? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Verzilverlening. De Verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Door uw hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen, heeft u mogelijk overwaarde opgebouwd. Deze overwaarde kunt u gebruiken om uw woning aan te passen. Meer uitleg over de verzilverlening vindt u op svn.nl/verzilverlening
   

Wat moet ik doen? 

 • Voldoet u aan de voorwaarden hierboven? Ga dan naar direct regelen en vul het formulier in. 
 • Wij controleren of u in aanmerking komt voor de Stimulerings- of Verzilverlening.
 • Zo ja, dan ontvangt u van ons bij een volledige aanvraag binnen 8 weken een brief waarin staat dat u de lening kunt aanvragen bij SVn (een toewijzingsbrief).
 • U vraagt daarna de lening aan via svn.nl
   

Meer informatie

Meer informatie over de stimuleringsregeling vindt u in de Verordening Stimuleringslening gemeente Schiermonnikoog 2023.

Meer informatie over deze verzilverregeling vindt u in de Verordening Verzilverlening gemeente Schiermonnikoog 2023.

Deze verordeningen kunt u bekijken via Beleid & regelgeving op www.overheid.nl