Burgemeester Ineke van Gent

  • Voorzitter Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding - bezoldigd

Wethouder Johan Hagen

  • Geen nevenfuncties

Wethouder Ilja Zonneveld

  • Voedselbank Schiermonnikoog bestuurslid - onbezoldigd
  • Eigenaar Ilja Zonneveld - fotografie en meer - bezoldigd

Gemeentesecretaris Trineke Kroeze

  • Eigenaar bureau Dienent