Een duurzaam, zelfstandig & economisch gezond eiland

Hoe maken we van Schiermonnikoog een duurzaam eiland? Dit is een veelomvattende vraag die is ingegeven door de energieopgave die op de gemeente afkomt. Het Nationale Klimaatakkoord vraagt actie van veel partijen, ook van gemeenten. 

In de zomer van 2020 startten we het project Dursum Eilaun waarbij de verduurzaming van de energievoorziening een belangrijk thema is. In december 2021 bespreekt de gemeenteraad het rapport Naar een Dursum Eilaun Schiermonnikoog, eindrapportage van de energieverkenning. Het rapport is hieronder in te zien. 

Eerder verscheen al de nota Dursum Eilaun, een bundeling duurzame projecten waar we als gemeente de komende jaren hard aan gaan werken. Thema’s zijn bijvoorbeeld het streven naar zelfvoorzienendheid, het maatschappelijk en duurzaam ondernemen (de nieuwe economie) en het vergroten van de biodiversiteit.
De gemeenteraad heeft op 26 november 2019 ingestemd met de nota. De nota gaat uit van de in 2017 door de raad vastgestelde Impuls Duurzaamheid. De komende maanden en jaren zullen we u regelmatig laten zien waar we mee bezig zijn.