Wat is het?

In de bebouwde kom van Schiermonnikoog wonen niet alleen mensen. De gebouwen bieden ook onderdak aan allerlei dieren. Bijvoorbeeld aan huismussen of huiszwaluwen. Deze dieren zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming (Wnb). Wanneer u gaat (ver)bouwen heeft u daarom vaak een vergunning of een ontheffing van de Wnb nodig van de provincie. U kunt dit aanvinken bij uw aanvraag omgevingsvergunning via de gemeente.

Ecologische quickscan Schiermonnikoog

De gemeente Schiermonnikoog heeft voor een groot deel van het dorp een Ecologische quickscan laten uitvoeren. Wanneer een ecologische quickscan nodig is, kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van de ecologische quickscan van de gemeente Schiermonnikoog.

U kunt er ook voor kiezen zelf een ecologische quickscan uit de (laten) voeren door een ter zake deskundig bureau.

Wat moet ik doen?

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dan wordt de natuurtoestemming procedureel onderdeel van de omgevingsvergunning. U vinkt dit aan bij de aanvraag omgevingsvergunning. Wanneer natuurtoestemming nodig is en u heeft dit niet aangeven, zullen wij u hierom vragen.

Wanneer geen ecologische quickscan is toegevoegd én u niet eerst een ontheffing heeft aangevraagd bij de provincie, vragen wij u of u gebruik wilt maken van de Ecologische quickscan Schiermonnikoog.

U kunt er ook voor kiezen zelf een Ecologische Quickscan te laten uitvoeren door een ter zake deskundig bureau. De kosten hiervoor betaalt u zelf.

Wat kost het?

De kosten om gebruik te maken van de Ecologische Quickscan Schiermonnikoog zijn € 245,- (2024). U kunt ook zelf een bureau inschakelen om zo'n onderzoek te laten doen. De kosten hiervoor betaalt u zelf.