De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt minder ingewikkeld. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet ging op 1 januari 2024 in.


Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u

 • plannen heeft om uw huis te verbouwen of nieuwe dakkapel wilt plaatsen.
 • een evenement wilt organiseren.
 • een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.
 • een activiteit op of aan een dijk wilt uitvoeren.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.
De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening daarover te geven.


Wat verandert er?

 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. In dit loket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente bij elkaar.
 • Wij hebben per 1 januari 2024 alle geldende bestemmingsplannen overgezet naar één omgevingsplan.
  Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
 •  De Omgevingswet zorgt ervoor dat wij sneller een beslissing kunnen nemen op uw vergunningaanvragen, maximaal 8 weken. U kunt na onze beslissing bezwaar maken of in beroep gaan. Is uw aanvraag ingewikkeld? Dan mogen we langer over onze beslissing doen. Dit noemen we een uitgebreide procedure.


Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid. Dit noemen we participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.


Vergunning ingediend voor 1 januari 2024?

 • Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet? 
  Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
 • Moeten wij de aanvraag nog behandelen?
  Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wet. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd (al dan niet op nader verzoek van ons) zijn aangeleverd.


Zo werkt het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

Vergunningcheck

Met de Vergunningcheck kunt u controleren of u uw plannen mag uitvoeren op een bepaalde locatie. En of u daarvoor een vergunning voor moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet opsturen.

Aanvragen

Via het onderdeel Aanvragen kunt u digitaal een vergunning aanvragen, een melding doen en informatie opsturen.

Regels op de kaart

Via Regels op de kaart kunt u de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels ziet u op de kaart per gebied of per document.

Maatregelen op maat

Bij Maatregelen op maat vindt u de maatregelen die u moet nemen bij uw werkzaamheden.

Mijn Omgevingsloket

In het Omgevingsloket staan uw aanvragen en meldingen in Mijn Omgevingsloket. Daar vindt u ze onder 'Mijn projecten'.


Hulp nodig?

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen.