Er zijn onderwijs- en opvangvoorzieningen voor kinderen van alle leeftijden. In basisschool Yn de Mande is een kinderopvang en peuterspeelzaal gevestigd.
Na de basisschool kunnen leerlingen voorgezet onderwijs volgende op de Inspecteur Boelensschool. Deze school heeft een nauwe samenwerking met het Dockinga College. Tot en met het derde leerjaar kunnen leerlingen op het eiland op alle niveaus les krijgen. Daarna kunnen havo- en vwo-leerlingen hun opleiding vervolgen aan de vaste wal. Een door de gemeente gesubsidieerd taxibusje rijdt vanaf de boot naar het Dockinga college.