Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen?

U betaalt de OZB.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Bezwaar maken

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

Informeel bezwaar

De snelste en makkelijkste manier is het indienen van een informeel bezwaar.

  • Dit moet u doen binnen 4 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. 
  • U vult de gegevens in het formulier hieronder in en geeft aan waarom u het niet eens bent met de waarde van uw woning
  • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw melding neemt de taxateur contact met u op
    De taxateur heeft uw informeel bezwaar beoordeeld en deelt u de uitkomst mee. U krijgt gelijk over uw WOZ-waarde. Of niet.

U krijgt gelijk over uw WOZ-waarde

Wij passen uw WOZ-waarde meteen aan. Iedere € 10.000,00 waardeverlaging betekent een daling van de onroerende zaakbelasting (OZB) met ongeveer € 8,00. Ook verminderen wij uw aanslag onroerende zaakbelasting (OZB). U ontvangt dus geen nieuwe aanslag van de gemeente.

U krijgt geen gelijk over uw WOZ-waarde

U kunt dan -Let op: binnen de resterende bezwaartermijn - nog steeds officieel bezwaar maken. Hoe dat moet leest u op de achterzijde van uw aanslagbiljet en/of op de website van de gemeente.

Officieel bezwaar

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking dient u een officeel bezwaar in. Dat moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.