Wat is het?

Binnen de bebouwde kom geldt een parkeerverbod. U moet uw auto op een eigen parkeerterrein of op de in het dorp aanwezige parkeerplaatsen parkeren. Het parkeerverbod geldt voor de openbare weg. Voor het openbare groen in ons dorp geldt dat het verboden is hier voertuigen te stallen. Ook met een parkeervergunning mag u niet in het groen parkeren.

De gemeente kan ontheffing van het parkeerverbod verlenen als het voor de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is om buiten de aangewezen parkeerplaatsen te parkeren. In de praktijk geldt dit meestal voor servicewagens en verhuiswagens. Voor bedrijven van de wal combineren we de parkeerontheffing meestal met de ontheffing van het rijverbod.

Parkeerlocaties

In het dorp bevinden zich drie aanlegde parkeerplaatsen voor personenauto’s. Het betreft het Melle Grietjespad (bedrijventerrein), de Langestreek-oost, en de Burgemeester vd Wormstraat. Op deze parkeerplaatsen mag u geen andere categorieën voertuigen parkeren. Voor de parkeerplaats voor vrachtwagens aan de Burgemeester vd Wormstraat geldt ook dat hier alleen vrachtwagens mogen worden geparkeerd.

Direct regelen

Vraag dit product aan bij de balie van het gemeentehuis.

Openingstijden en adres

Let op: dit product is alleen mogelijk in combinatie met een tijdelijke ontheffing rijverbod.

Hoe werkt het?

In de meeste gevallen geven wij een parkeerontheffing af als dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse waarbij het voertuig nodig is. Een parkeerontheffing geldt alleen voor het kenteken dat op de ontheffing staat. U kunt de ontheffing niet gebruiken voor een ander voertuig.

Parkeerontheffing voor bepaalde tijd

De tijdelijke parkeerontheffing is bedoeld voor bedrijven / personen van de wal. Men heeft meestal maar voor een paar dagen een ontheffing nodig. Deze bedrijven kunnen in combinatie met een tijdelijke ontheffing van het rijverbod de parkeerontheffing aanvragen.

Parkeerontheffing voor onbepaalde tijd

Deze ontheffing is speciaal bedoeld voor servicewagens van de eilander bedrijven. De ontheffing is alleen geldig voor beroeps- of bedrijfsuitvoering. Voor privégebruik van de serviceauto is de permanente parkeerontheffing dus niet geldig. Uiteraard hebben de eilander bedrijven zelf een belangrijke verantwoordelijkheid om serviceauto’s niet onnodig buiten de aangewezen parkeerplekken te parkeren.

Wat moet ik doen?

De parkeerontheffing voor bepaalde tijd vraagt u aan bij uw tijdelijke ontheffing rijverbod.

De parkeerontheffing voor onbepaalde tijd vraagt u aan bij de balie van het gemeentehuis.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Ontheffing voor (on)bepaalde tijd: € 25,25 (2024)

Hoelang duurt het?

De verwachte afhandeltijd voor een ontheffing parkeerverbod is 3 werkdagen.