In 2027 worden de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog versterkt. Het waterschap heeft samen met overheden, (eilander-)organisaties en bewoners de eerder gepresenteerde alternatieven voor het versterken van de dijk en delen van de duinen verder uitgewerkt. Ook zijn er aanvullende onderzoeken verricht.

In juni presenteren de samenwerkende partijen het voorkeursalternatief en het toekomstbeeld. Op woensdagavond 5 juni is er een presentatie van het voorkeursalternatief. Op dinsdagavond 4 juni & donderdagochtend 6 juni organiseert het waterschap fietstochten om in het gebied te zien wat het voorkeursalternatief concreet betekent.

Meer informatie: https://www.1eilaun.nl/