Op 12 december 2023 ondertekenden de woningcorporatie WoonFriesland, de Bewonersraad Friesland en de gemeente Schiermonnikoog de prestatieafspraken voor 2024.

De prestatieafspraken zijn belangrijk  en geven vorm aan de samenwerking tussen de corporatie, huurdersorganisatie en de gemeente. In de afspraken wordt de bijdrage van corporaties aan de uitvoering van de Woonvisie vastgelegd. Ook stemmen de gemeente en corporaties in de afspraken hun maatschappelijke activiteiten op elkaar af. De afspraken gaan daarnaast over het verbeteren van het woningaanbod, de betaalbaarheid, de leefbaarheid, over het onderhoud en de verduurzaming van de huurwoningen.