Wij zoeken een projectleider voor de Proeftuin Aardgasvrij Nieuw Dokkum (24 uur). 

Het project

Afgelopen najaar heeft de gemeente Schiermonnikoog bij het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) een aanvraag gedaan voor het aardgasvrij maken van de wijk Nieuw Dokkum. Deze aanvraag is dit voorjaar toegewezen en de gemeente heeft 2,3 miljoen euro gekregen voor de uitvoering van dit project, dat meerdere jaren zal duren. Voor dit project zoeken wij een projectleider om nadere invulling en sturing te geven aan het project en zo samen met de inwoners en de gemeente tot een succesvolle transitie naar een duurzame warmtevoorziening te komen in de wijk Nieuw Dokkum.

Het project bestaat uit drie fasen: voorbereiding, isolatie-aanpak en realisatie. De voorbereidingsfase is al gestart. In deze fase zorgen we ervoor dat het bestuurbaar is en dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de voortgang. We leggen de basis voor de techniekkeuze. We controleren of onze aannames die gedaan zijn bij de subsidieaanvraag kloppen en stellen vast hoe we het project financieel goed kunnen inrichten. In de fase isolatie aanpak ligt de focus op het voldoende geïsoleerd krijgen van alle woningen in de wijk. We zullen samen met de inwoners van de wijk onderzoeken of een collectief systeem (bijvoorbeeld een warmtenet) voor de wijk een haalbare en wenselijke techniekkeuze is. Als dit zo is zal een realisatiefase volgen waarin dit systeem aangelegd kan worden. Indien er gekozen wordt voor individuele oplossingen gaan we door middel van subsidies en collectieve inkoop samenwerken.

De functie

Je geeft gedurende 4 jaar projectleiding aan de projectgroep bestaande uit beleidsmedewerkers vanuit de gemeente, leiders van de werkgroepen (inwoners), een adviseur energietransitie vanuit Liander, een relatiemanager vanuit de woningcorporatie en een adviseur vanuit de energiecoöperatie. Jouw formele opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog. Het proces wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit de wethouder duurzaamheid, de voorzitter van de energiecoöperatie en de directeur van de woningbouwcorporatie. De politiek-bestuurlijke eindverantwoordelijkheid ligt bij het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad van Schiermonnikoog. Daarnaast is voorzien in een klankbordgroep met een brede groep aan stakeholders.

We verwachten een minimale aanwezigheid van 1 á 2 dagen op Schiermonnikoog. De overige tijd kan vanuit huis gewerkt worden. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Algehele projectleiding van de proeftuin Aardgasvrij Nieuw Dokkum
 • Voorzitten van projectgroep
 • Voorbereiden van stuurgroep bijeenkomsten
 • Voorbereiden besluitvorming voor de stuurgroep en zo nodig voor het college van B&W en de gemeenteraad
 • Informeren van de gemeenteraad
 • Communicatie met inwoners, andere stakeholders door middel van het opstellen van teksten voor de gemeentelijke nieuwsbrief en  de website en organiseren van bijeenkomsten
 • Organiseren van klankbordgroep bijeenkomsten
 • Begeleiden van de werkgroepen op basis van behoefte
 • Deelname aan het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken
Wat breng jij mee

Bij de selectie van de meest geschikte kandidaat zullen de volgende kwaliteiten worden meegewogen:

 • Aantoonbare ervaring als projectleider
 • Verbinder tussen inwoners en gemeente: ervaring met publiek/private projecten (bewonersinitiatieven/participatietrajecten)
 • Binding en/of affiniteit met het eiland
 • Mobiliseren van en leiding geven aan vrijwilligers
 • Flexibel inzetbaar
 • Affiniteit met de onderwerpen duurzaamheid en energietransitie, zowel op fysiek vlak als sociaal/psychologisch vlak
 • Kennis van gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen
Voorwaarden
 • Je komt niet in dienst van de gemeente Schiermonnikoog, maar we gaan een inhuurovereenkomst aan.
 • Ben jij zelfstandig ondernemer of zzp-er dan geldt dat wij de intentie hebben om een overeenkomst aan te gaan die voldoet aan de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), waarbij wij bijvoorbeeld een van de modelovereenkomsten van de belastingdienst als basis gebruiken voor de afspraken.
 • We vragen jou om aan te geven onder welke financiële condities je de opdracht kunt  aanvaarden.
 • Gedurende de looptijd van het project zal een jaarlijks evaluatiemoment plaats vinden om de voortgang te beoordelen en het profiel van de projectleider aangesloten te houden bij de ontwikkelingen van het project, zodat steeds een besluit kan worden genomen om de inhuur al dan niet te continueren.
Solliciteren

Ben jij de projectleider die wij zoeken? Mail dan uiterlijk 15 september jouw motivatie en cv naar solliciteren@schiermonnikoog.nl onder vermelding van Projectleider Aardgasvrij Nieuw Dokkum. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met gemeentesecretaris René Thedinga of – voor inhoudelijke vragen – met Nina Laninga via (0519) 535050.