De Friese gemeenten, de Provincie Fryslân en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondertekenden vandaag de Friese regionale woondeals.

Deze Friese woningbouwafspraken zijn de opmaat voor een langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het Rijk.

Met de zes regionale woondeals bundelen de verschillende overheden hun krachten om de woningbouw in de regio te versnellen. De overheden werken hierbij samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorgpartijen en andere maatschappelijke partners.

In de regionale woondeals is vastgelegd dat er tot en met 2030 zo’n 17.500 nieuwe woningen gebouwd worden. Er zijn veel kleine woningbouwprojecten die gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave en de leefbaarheid. Dit past bij de Friese aard en schaal. Met deze woondeals zal het Rijk zich inspannen om ook de kleinere projecten te ondersteunen met Rijkssubsidies.

In alle regio’s (Leeuwarden, Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Friese Waddeneilanden) zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen en de verdeling daarvan per gemeente. De Friese Waddeneilanden zetten zich in voor het realiseren van 485 woningen tot 2030. Voor de gemeente Schiermonnikoog gaat het om 70 woningen. De aantallen zijn gebaseerd op de mogelijkheden op bouwlocatie Oost en de inbreidingslocaties in het dorp.