Rioolverstopping

Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.

Hoe werkt het?

Gemeentelijk of particulier gedeelte?

De aansluiting van uw huisriool is te verdelen in een gemeentelijk- en een particulier gedeelte. Op de scheiding van beide gedeeltes, tegen de perceelgrens aan, is in de meeste gevallen een erfscheidingsput gemaakt. Het gemeentelijk gedeelte loopt vanaf het hoofdriool tot aan de erfscheidingsput op uw zijde van de perceelgrens. Het particuliere gedeelte loopt vanaf dit punt naar uw huis.

Wel of geen water in de erfscheidingsput?

Als uw huisriool verstopt is, moet u eerst zelf uw erfscheidingsput vrij graven. U kunt dat ook laten doen. Staat er geen water in de put dan zit de verstopping in het particuliere gedeelte. Staat er wel water in de put dan zit de verstopping in het gemeentelijk gedeelte.

Plek van de erfscheidingsput niet bekend: gemeente vragen!

Weet u niet waar de erfscheidingsput zit? Neemt u dan contact op met de gemeente Schiermonnikoog (tel. 0519-535050). In de meeste gevallen is bekend waar de erfscheidingsput zich bevindt.

Wie betaalt wat?

Verstoppingen in het particuliere gedeelte van de huisriolering moet u zelf oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u een installatiebedrijf inzetten. Let op: de kosten komen altijd voor uw eigen rekening. Ook het zoeken en graven naar de erfscheidingsput, in die gevallen waar de plek (ook bij de gemeente) niet bekend is, moet u zelf betalen.

Verstoppingen in het gemeentelijke gedeelte van de riolering lost de gemeente op. Ook vergoedt de gemeente dan de eventuele zoekkosten en graafkosten naar de erfscheidingsput, als u dat door een installatiebedrijf heeft laten doen.

Wat moet ik doen?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Meer informatie: wateroverlast in en rondom huis

Heeft u wateroverlast in en rondom uw huis, bijvoorbeeld grondwater in de kelder of kruipruimte? Of komt er grondwater omhoog in uw toilet, douche of gootsteen? Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom uw huis. En ook voor het oplossen van verstoppingen in de riolering in uw eigen huis en tuin.

Blijft er regenwater op straat staan? Dan is waarschijnlijk een straatkolk verstopt. Meld dit bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor problemen met regenwater en afvalwater en het riool in de openbare ruimte. De gemeente zorgt voor het verhelpen van verstoppingen.

Wateroverlast buiten de bebouwde kom kunt u bij Wetterskip Fryslan melden.