In verband met droogte heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog op 12 april 2022 besloten op basis van artikelen 2:11 en 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening Schiermonnikoog een rook- en stookverbod in te stellen. Dit verbod is met ingang van 14 april van kracht.

Het rook- en stookverbod betekent dat:

  • er niet gerookt mag worden binnen 30 meter van de natuurgebieden;
  • er geen brandende of smeulende voorwerpen binnen 100 meter van de natuurgebieden op de grond mogen liggen;
  • er geen kaarsen, fakkels, sfeervuren (kampvuur of vuurkorf) of andere vormen van open vuur aanwezig mogen zijn buiten de bebouwde kom;
  • er buiten de bebouwde kom en de openlucht geen vuur aanwezig mag zijn voor koken, bakken of braden (barbecue).

Het verbod geldt op dit moment niet in het dorp en zal op deze manier van kracht blijven tot 1 oktober. Mocht de droogte verder toenemen, dan kan het stookverbod ook binnen de bebouwde kom gaan gelden. Maar voor nu is dat nog niet nodig.