Er zijn een aantal paden waar paarden over mogen lopen. Deze zijn in het buitengebied aangegeven met blauwe en gele paaltjes. De paden kunt u bekijken in de folder Paardrijden op Schiermonnikoog.

Paardrijden op Schiermonnikoog - folder

  • Houd rekening met overige verkeersdeelnemers. Een ruiterroute is niet exclusief voor paarden, hier komt u soms ook wandelaars tegen.
  • Ruim de mest van uw paard op. Dit is verplicht binnen de bebouwde kom en daarbuiten op verharde wegen. Ook op de strandovergangen dient u paardenmest zo spoedig mogelijk op te ruimen. Dit betekent: weghalen, niet in de berm schuiven.
  • Het is ten strengste verboden met paarden over de schelpenpaden te rijden, deze ondervinden hiervan veel schade. U mag wel oversteken.
  • Menners van aanspanningen kunnen aparte afspraken maken met de gemeente Schiermonnikoog over routes. Niet alle routes zijn geschikt voor aanspanningen.
  • Voor verzorging en/of weidegang is het toegestaan van de in de folder¬†Paardrijden op Schiermonnikoog¬†aangegeven paden af te wijken.