Begroting

In de begroting van de gemeente Schiermonnikoog leest u wat de gemeente het komend jaar wil bereiken, wat ze daar voor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. Alle inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen staan in de gemeentebegroting. De gemeenteraad besprak de begroting op 3 november 2020: Raad 03 november 2020 20:00:00, Gemeente SchiermonnikoogIn de programmabegroting leest u in de aanbiedingsbrief de belangrijkste speerpunten van het college. Daarnaast leest u bij de verschillende programma’s wat de gemeente wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen.

Programmabegroting 2021

Productenbegroting 2021

Bijlagenboek programmabegroting 2021

Begroting in één oogopslag

In de Jaarstukken 2020 kunt u teruglezen wat het college in het vorige jaar allemaal heeft gedaan. De gemeenteraad stelde de Jaarstukken op 18 mei 2021 vast: Raad 18 mei 2021 20:00:00, Gemeente Schiermonnikoog