Begroting

In de begroting van de gemeente Schiermonnikoog leest u wat de gemeente het komend jaar wil bereiken, wat ze daar voor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. Alle inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen staan in de gemeentebegroting.

In de programmabegroting leest u in de aanbiedingsbrief de belangrijkste speerpunten van het college. Daarnaast leest u bij de verschillende programma’s wat de gemeente wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 november 2020 over de begroting 2020. Het concept vindt u hieronder.

De begroting van 2019 stelde de gemeenteraad op 6 november 2019 vast en kunt u hieronder ook nog vinden.

Begroting 2020 (concept)

Programmabegroting 2019