De Gemeenteraad

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit negen leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad vindt u op iBabs Online onder het kopje wie-is-wie.

De raad vergadert volgens het BOB – model. Bij dit vergadermodel kunnen onderwerpen Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend worden geagendeerd. De beeldvormende fase is bedoeld om de raad te voorzien van alle relevante informatie over een onderwerp of een voorstel.

In de oordeelsvormende fase vindt het debat plaats. De woordvoerders van de fracties geven hun mening, luisteren en proberen de andere fracties te overtuigen. In de besluitvormende fase neemt de gemeenteraad een besluit over een voorstel, hierbij kunnen moties en amendementen worden ingediend.

Een onderwerp hoeft niet langs alle fases van het BOB-model. In de praktijk wordt 90% van alle raadsvoorstellen alleen oordeelsvormend en besluitvormend behandeld.